Świdnicki Ośrodek Kultury zwraca się z zapytaniem o usługę sprzątania terenu imprezy masowej organizowanej w ramach Działania nr 9.1. w Priorytecie nr IX Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 nr projektu RPDS.09.01.00-02-012/11 pt. „Dzik na szlaku cysterskim w Świdnicy”.

Zapytanie ofertowe poniżej kwoty 14 000 Euro.

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę sprzątania terenu imprezy masowej organizowanej w ramach Działania nr 9.1. w Priorytecie nr IX Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 nr projektu RPDS.09.01.00-02-012/11 pt. „Dzik na szlaku cysterskim w Świdnicy”.

Termin realizacji zamówienia: 22-23 czerwca 2013 r.

Szczegóły w załącznikach do pobrania:

1 zapytanie ofertowe – sprzątanie

2 Załącznik nr 1 – wykluczenie

3 Załącznik nr 2 – oświadczenia