Świdnicki Ośrodek Kultury zwraca się z zapytaniem o wykonanie usługi cateringu w postaci przygotowania potraw z dzika dla uczestników imprezy organizowanej w ramach Działania nr 9.1. w Priorytecie nr IX Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 nr projektu RPDS.09.01.00-02-012/11 pt. „Dzik na szlaku cysterskim w Świdnicy”.

Zapytanie ofertowe poniżej kwoty 14 000 Euro.

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie usługi cateringu w postaci przygotowania potraw z dzika dla uczestników imprezy organizowanej  w ramach Działania nr 9.1. w Priorytecie nr IX Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 nr projektu RPDS.09.01.00-02-012/11 pt. „Dzik na szlaku cysterskim w Świdnicy”.

Termin realizacji zamówienia: 22 czerwca 2013 r.

Szczegóły w załącznikach do pobrania:

1 zapytanie ofertowe – catering

2 Załącznik nr 1 – wykluczenie

3 Załącznik nr 2 – oświadczenia