Finał XIV Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy “Arka” odbędzie się 16 maja 2019 r. o godz. 11:00 w Sali Teatralnej ŚOK, Rynek 43.