CZTERY ŻYWIOŁY – SŁOWA      25-28.09.2014
wydarzenie literackie, mające na celu ukazanie poprzez słowa: pisane, czytane, mówione, śpiewane związków literatury z innymi dziedzinami sztuki, wzajemnych wpływów i inspiracji, które angażuje różne środowiska artystyczne, zajmujące się teorią literatury, muzyką, videoartem.
W ramach działania planowane są spotkania z literatami, warsztat, koncert, performance, które odbywać się będą m. in.: w szkołach, salach Świdnickiego Ośrodka Kultury, ale również w przestrzeni publicznej. Wszystko po to, aby w sposób niekonwencjonalny prezentować utwory literackie i promować literaturę, jako atrakcyjną alternatywę dla stereotypowych form aktywności propagowanych przez kulturę masową.

Czwartek 25.09.2014

Spotkania z twórcami w szkołach ponadgimnazjalnych

Godz. 8.00 I Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy – Gość J. Chrząstowski

Literatura a teatr. Spotkanie z Juliuszem Chrząstowskim, aktorem Teatru Starego w Krakowie, poświęcone aktorskiej interpretacji tekstów literackich.

Godz. 10.50 II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy – Gość J. Bierut

Tekst literacki a tekst krytycznoliteracki. Spotkanie z Jackiem Bierutem, poetą, prozaikiem i krytykiem literackim, poświęcone poetyce tekstów krytycznoliterackich.

Godz. 11.50 III Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy – Gość K. Nowakowska

Poezja – muzyka – cisza. Spotkanie z Klarą Nowakowską, poetką, poświęcone zagadnieniom poezji najnowszej, zwłaszcza obecnym w niej inspiracjom „idiomem Krystyny Miłobędzkiej”.

Godz. 18:00 Spotkanie autorskie poświęcone najnowszym książkom Niska rozdzielczość Klary Nowakowskiej i Pornofonia Jacka Bieruta oraz Turniej Jednego wiersza. Prowadzenie Wojciech Koryciński.
Galeria 44, Rynek 44

Piątek 26.09.2014

Godz. 17.00  „Królowa Studniówki”-  instalacja teatralna w wykonaniu grup warsztatowych Alchemii teatralnej w reż. Juliusza Chrząstowskiego  w oparciu o dramaty „Przyjdź do mnie jako treserka tygrysów lub śmierć Królowej Studniówki” Mateusza Witkowskiego i „Narodziny Krokodyla” Andrzeja Błażewicza
Klub Bolko, Pl. Grunwaldzki 11

Sobota 27.09.2014

Z POWODU CHOROBY PRELEGENTA WARSZTAT ODBĘDZIE SIĘ W INNYM TERMINIE
Warsztat typografa” zajęcia warsztatowe dotyczące pracy projektowej związanej z tekstem literackim. Prowadzenie Jarosław Furmaniak.
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkańska  18 .
zapisy: h.szymanska@sok.com.pl

Godz. 12:00  „Żywioł poezji, żywioł prozy”- metarefleksja na temat twórczości Karola Maliszewskiego w formie żywiołowego wykładu przez samego autora przedstawiona.
Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Siostrzana 18

Godz. 18:00  Koncert Madział/Melon/Slime „Nowa szkoła w czterech żywiołach”
Akustyczna odsłona projektu Madział/Melon/Slime – nowe aranżacje, nowe utwory.
Galeria 44, Rynek 44

Niedziela 28.09.2014

Godz. 16.00 Salon poezji  „Z szafy komedianta” recital Mariusza Kiljana
Świdnicki Ośrodek Kultury, sala teatralna, Rynek 43

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny, więcej na www.czteryzywiołyslowa.pl