Benefis Marii Skiślewicz (zespół Krąg) z okazji 55-lecia pracy artystycznej.