Szanowni Państwo!

Świdnicki Ośrodek Kultury informuje, że Towarzystwo Kultury Teatralnej ogłosiło

67. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski.

Eliminacje środowiskowe (opcjonalnie) w szkołach należy przeprowadzić w dogodnym dla szkoły terminie. Każdą ze szkół powinno reprezentować do 4 wykonawców (łącznie we wszystkich kategoriach).

Zgłoszenia uczestników należy wysłać na adres: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica do dnia 21.03.2022 r.
Karty zgłoszenia i regulamin konkursu można pobrać ze strony www.tkt.art.pl

Eliminacje miejsko-rejonowe konkursu odbędą się w Świdnicy 30 marca 2022 r. o godz. 10.00 w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43.

Pierwszym etapem TURNIEJU TEATRÓW JEDNEGO AKTORA są już eliminacje miejsko-rejonowe, prezentacje będą oceniane podczas tychże eliminacji. Zgłoszenia monodramów należy złożyć
u organizatora (Świdnicki Ośrodek Kultury).

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w Świdnickim Ośrodku Kultury u Mariusza Kozłowskiego, tel. 74 8515654, 605 821 750, m.kozlowski@sok.com.pl.