11 listopada 1918 roku – jedna z najbardziej doniosłych dat w historii Polski. Po 123 latach niewoli odzyskaliśmy niepodległość. W tym dniu w Compiegne podpisano rozejm, kończący I wojnę światową, a w Warszawie Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. Zaczynała się budowa wolnej Polski, a ów dzień szczególny sejmową ustawą w 1937 roku ustanowiony został Narodowym Świętem Niepodległości. […]

[…] Jaki ustrój kraju
Odbierze Polsce słodycz brzmienia,
Miękki aksamit jej imienia?
Poświęć jej, biednej, jedną chwilę
Melodyjnego zrozumienia,
Pogłaskaj mową, jakbyś dłonią
Dłoń naszej matki pogłaskała,
Samą jej nazwą sięgnij po nią –
A będzie „niepodległa”, „cała”,
Wolna” i „silna”… Ach bo gdzież
Ta „niepodległość”, „wolność”, „siła”?…
W starostwach? W sztabach? Czy w mogiłach
Tej ziemi, co się rozmieściła
Od morza krwi do morza łez?
Nie ma wolności i nie będzie…
A siła… Tylko gwałt jest siłą.
Nie ma wolności i nie było…
To tylko wolne, co się w gędźbie
Poczęło, żeby trwać w legendzie:
Spływ krótkich sylab w wieczną miłość,
W imię jak metal jednolite –
A tyle ulubienia w nim,
Że milion kwadratowych mil
Zmieszczę na calu sześciu liter…
[…] Orfeusz, mówią, skały wzruszał…
Lecz dla polskiego Orfeusza
W piekle dziś miejsce. Siadł – i smyczkiem
Wywozi trele swe tragiczne –
I śpiewa?
Nie. Wargami tylko rusza.

                                      Julian Tuwim

Składamy pokłon przeszłości, budujemy naszą rzeczywistość, planujemy przyszłość. […] Ogólnopolski Konkurs Recytatorski to miliony uczestników, to ich kulturalne wzbogacenie przez uprawianą sztukę, ich świetne osiągnięcia w dziedzinie sztuki recytacji, kształtowanie postaw i charakterów przez mówienie o ważnych sprawach swojego pokolenia, środowiska, kraju.

Szanowni Państwo!

Świdnicki Ośrodek Kultury informuje, że Towarzystwo Kultury Teatralnej ogłosiło

63. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski.

Eliminacje środowiskowe (opcjonalnie) w szkołach należy przeprowadzić w dogodnym dla szkoły terminie. Każdą ze szkół powinno reprezentować do 4 wykonawców (łącznie we wszystkich kategoriach).

Zgłoszenia uczestników należy wysłać na adres: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica do dnia 29.03 2018 r.

Eliminacje rejonowe konkursu odbędą się w Świdnicy 11 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w sali teatralnej Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43.

Pierwszym etapem TURNIEJU TEATRÓW JEDNEGO AKTORA są już eliminacje rejonowe, prezentacje będą oceniane podczas tychże eliminacji. Zgłoszenia monodramów należy złożyć u organizatora (Świdnicki Ośrodek Kultury).

Wszelkie informacje na temat konkursu można uzyskać w Świdnickim Ośrodku Kultury u Mariusza Kozłowskiego, tel. 74 8515654, 605 821 750, m.kozlowski@sok.com.pl.

http://www.tkt.art.pl/okr

Karta PŚ 2018

KartaT1A2018

KartaUczest2018

okladka (1)

Regulamin2018 (1)