• Informacja o projekcie „Rynek bez granic”

    Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Więcej +

    8

    Sierpnia