DOŁĄCZ NA FACEBOOKU!

XII Międzyszkolny Turniej Teatralny (MTT) jest realizowany w ramach projektu Alchemia teatralna. Jego naczelnym zadaniem jest aktywizacja młodzieży w przeróżnych dziedzinach artystycznych, a forma turnieju ma być okazją do zaprezentowania się młodych twórców.

W ramach MTT odbędą się konkursy: historyczno-naukowy, dziennikarski, plastyczny oraz inscenizacji teatralnej. Punkty za poszczególne konkursy przyznawać będzie jury, do którego będą zaproszeni tzw. eksperci poszczególnych konkurencji.

Międzyszkolny Turniej Teatralny, odbędzie się 26 marca (LICEA) oraz 27 marca (GIMNAZJA) w następującej kolejności:

godz. 8.30 – konkurs plastyczny (czas trwania 1,5 godz., szkołę reprezentuje 1 osoba, organizator zapewnia brystol, materiały do przygotowania pracy przynosi uczeń)

godz. 8.30 – konkurs dziennikarski (czas trwania 1 godz. – część pisemna, szkołę reprezentuje 1 osoba)

godz. 10.00 – sala teatralna (wszyscy uczestnicy i delegacje szkół)

konkurs historyczno-naukowy (szkołę reprezentują 2 osoby),

konkurs dziennikarski – część II – prezentacja na scenie,

rozstrzygnięcie konkursu  plastycznego,

konkurs na inscenizację teatralną.

Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z pieczątką szkoły należy złożyć do 20 marca w Świdnickim Ośrodku Kultury. Organizator przewidział nagrody dla zwycięzców Turnieju. Wszelkie informacje na temat Turnieju Teatralnego można uzyskać w ŚOK u p. Haliny Szymańskiej tel. 74 852 13 37, 74 851 56 53, h.szymanska@sok.com.pl

Załączniki:

1) regulamin [ docpdf ]

2) karta zgłoszenia [ docpdf ]