Świdnicki Ośrodek Kultury jest organizatorem XI Międzyszkolnego Turnieju Teatralnego (MTT), który realizowany jest w ramach Projektu Alchemia teatralna. Jego naczelnym zadaniem jest aktywizacja młodzieży w przeróżnych dziedzinach artystycznych, a forma turnieju ma być okazją do zaprezentowania się młodych twórców.
W ramach MTT odbędą się konkursy:
historyczno-naukowy, dziennikarski, plastyczny oraz inscenizacji teatralnej. Punkty za poszczególne konkursy przyznawać będzie jury, do którego będą zaproszeni tzw. eksperci poszczególnych konkurencji. Skala punktowa wynosi od 0 do 10. Jury może przyznać taką samą ilość punktów dwóm lub więcej uczestnikom w obrębie jednego konkursu. W przypadku konkursu „historyczno-naukowego” szkoła może zdobyć maksymalnie 9 pkt. (po trzy za każde z trzech pytań). Jeśli suma punktów turniejowych okaże się taka sama dla dwóch lub więcej szkół, o kolejności zadecyduje wynik w konkursie „Inscenizacja teatralna”, jeśli i ten nie przyniesie rozstrzygnięcia, szkoły o równej ilości punktów zajmą miejsca ex aequo.

Międzyszkolny Turniej Teatralny, odbędzie się 13 marca (GIMNAZJA) i 14 marca (LICEA) w następującej kolejności:

godz. 8.30 – konkurs plastyczny (czas trwania 1,5 godz., szkołę reprezentuje 1 osoba, organizator zapewnia brystol, materiały do przygotowania pracy przynosi uczeń)

godz. 8.30 – konkurs dziennikarski (czas trwania 1 godz. – część pisemna, szkołę reprezentuje 1 osoba)

godz. 10.00 – sala teatralna (wszyscy uczestnicy i delegacje szkół)

konkurs historyczno-naukowy (szkołę reprezentują 2 osoby),

konkurs dziennikarski- część II – prezentacja na scenie,

rozstrzygnięcie konkursu plastycznego,

konkurs na inscenizację teatralną.

Wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z pieczątką szkoły należy złożyć do 6 marca w Świdnickim Ośrodku Kultury. Organizator przewidział nagrody dla zwycięzców Turnieju. Wszelkie informacje na temat Turnieju Teatralnego można uzyskać w ŚOK u p. Haliny Szymańskiej tel. 852-13-37, 851-56-53,

KARTA ZGŁOSZENIOWA (pobierz)

REGULAMIN (pobierz)

PROTOKÓŁ TURNIEJU (pobierz)