Wieczór wspomnień o Janie Pawle II w gronie Osobistych Przyjaciół z udziałem
JEm Ks. Henryka Kardynała Gulbinowicza – zapraszamy o godzinie 17:00.

Foto: Wiktor Bąkiewicz

Po spotkaniu nastąpi uroczyste wręczenie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Świdnicy Księdzu Prałatowi Janowi Bagińskiemu.