DOŁĄCZ NA FACEBOOKU

Przegląd piosenki Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest imprezą o zasięgu regionalnym. W tym roku będzie już 4 edycja przeglądu. Impreza ta jest tak pomyślana, aby co roku śpiewane piosenki  miały inny charakter i tematykę. I tak np. 2 lata temu śpiewaliśmy szanty, w ubiegłym roku tematem była „Miłość” a tema tegorocznej edycji brzmi: „Idziemy przez życie, przez świat”. W Przeglądzie udział wezmą uniwersytety z Wałbrzycha, Nowej Rudy, Ząbkowic, Bielawy, Żarowa i oczywiście ze Świdnicy. Każdy zespół wykona  po 3 utwory, które będzie oceniać profesjonalne jury. Zespół Świdnickiego UTW do tej pory uzyskał Grand Prix w 2012 r. a w pozostałych edycjach wyróżnienia. W tym roku nie chcemy być gorsi i powalczymy o dobre miejsce, ale przede wszystkim chcemy cieszyć się z tego co robimy i dać radość tym, którzy nas będą słuchać.