Nowocześniej w Świdnickim Ośrodku Kultury dzięki dotacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Świdnicki Ośrodek Kultury realizuje projekt pod nazwą „Rozwój wielokulturowej działalności i promocja turystyki lokalnej dzięki informatyzacji Świdnickiego Ośrodka Kultury”. Dzięki dotacji uzyskanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w Ośrodku pojawił się nowy sprzęt komputerowy, nowe oprogramowanie, powstała wewnętrzna sieć z serwerem, a pracownicy Ośrodka zostali przeszkoleni przez specjalistów.

Projekt polegający na dostawie sprzętu komputerowego, wraz z oprogramowaniem, dostawie systemu księgowego klasy ERP wraz ze szkoleniami z obsługi i użytkowania systemu księgowego oraz modernizacji okablowania komputerowego w siedzibie ŚOK został wybrany do dofinansowania przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2012 roku.

Sukces przygotowanego projektu sprawił nam ogromną radość – mówi Tomasz Jamróg – dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury – dzięki dotacji unijnej wymieniliśmy cały sprzęt komputerowy w Ośrodku na zupełnie nowy, z najnowszym oprogramowaniem biurowym, graficznym i programami do obróbki video. Posiadany wcześniej system i potencjał informatyczny był przestarzały i w złym stanie, co wpływało negatywnie na sposób zarządzania Ośrodkiem.

Dzięki realizacji projektu zakupiono serwer dedykowany z oprogramowaniem i zasilaczem awaryjnym, 9 zestawów komputerów stacjonarnych, dwa nowe notebooki, zewnętrzną kartę dźwiękową oraz kartę graficzną, drukarkę sieciową, bezprzewodowy system przekazu obrazu i dźwięku, oprogramowanie graficzne, nowe systemy operacyjne, oprogramowanie biurowe dla wszystkich zestawów oraz oprogramowanie antywirusowe dla całej sieci.

Księgowość Ośrodka otrzymała nowy system księgowy usprawniający proces prowadzenia dokumentacji i fakturowania, obsługę działu kadr i płac, wspomagającego racjonalne zarządzanie instytucją. Serwerownia wraz z modernizacją okablowania sieci komputerowej pozwoliła zoptymalizować działanie wewnętrznego systemu informatycznego.

Na realizację projektu otrzymaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 108.450,50 zł, co stanowi 70 % wartości kosztów kwalifikowalnych całego zadania. Bez takiego wsparcia Unii Europejskiej nie bylibyśmy w stanie zrealizować bardzo potrzebnej w Ośrodku inwestycji – podkreśla dyrektor Tomasz Jamróg. Oprócz sprzętu ważne były szkolenia, dzięki którym nowy sprzęt i oprogramowanie może być optymalnie wykorzystane. Hasło „Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska” jest w naszym przypadku realnie widoczne.

Projekt pod nazwą „Rozwój wielokulturowej działalności i promocja turystyki lokalnej dzięki informatyzacji Świdnickiego Ośrodka Kultury” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Całkowita planowana wartość projektu wynosi 190 563,02 zł brutto.

Dzięki wdrożeniu spójnej sieci informatycznej poprawie uległa jakość pracy pracowników Ośrodka, jak również obsługa mieszkańców Świdnicy i turystów korzystających z usług ŚOK. Usprawnieniu uległy procesy i zadania związane z promocją i księgowością. Jednolity system informatyczny wdrożony w wyniku realizacji projektu umożliwi sprawniejsze funkcjonowanie Ośrodka oraz zapewni możliwość jego dalszego rozwoju.