WSTĘP NA SPEKTAKLE WYŁĄCZNIE DLA SZKOLNYCH GRUP ZORGANIZOWANYCH PO UPRZEDNIEJ REZERWACJI MIEJSC U ORGANIZATORA

DOŁĄCZ NA FACEBOOKU

7.10.2014
8:30 – Plastusiowy Pamiętnik
10:20 – Ten Obcy
12:00 – Talenty

8.10.2014
8:40 – Plastusiowy Pamiętnik
10:20 – Plastusiowy Pamiętnik
12:00 – Tango

Misją Narodowego Teatru Edukacji im. A. Mickiewicza jest tworzenie i realizacja projektów teatralnych oraz imprez edukacyjnych związanych z szeroko rozumianym wychowaniem poprzez sztukę, jak również przygotowaniem widza do świadomego i krytycznego korzystania z dorobku polskiej i światowej literatury.

Założeniem programowym tych działań jest:
– wychowanie dramatyczne i obywatelskie dzieci i młodzieży,
– prezentacja adaptacji lektur szkolnych zarówno w formie bezpośredniej jak i poprzez budowanie oryginalnych form autorskich, wykorzystujących w swej kanwie główne wątki problemowe, kompilowane w całość,
– ekspozycja przekrojowa lektur ze szczególnym uwzględnieniem głównych motywów literackich oraz prezentowanych bądź metaforyzowanych przez nie problemów społeczno-egzystencjalnych.

Profil wiekowy odbiorców obejmuje wszystkie etapy kształcenia dzieci i młodzieży: od widzów najmłodszych (wiek przedszkolny i nauczanie zintegrowane) poprzez młodzież klas IV-VI, gimnazjalną i licealną, aż po widza dorosłego. Twórcy Teatru przygotowują na każdy sezon aktualne zestawy programowe, dostosowane do specyfiki dydaktyczno-wychowawczej poszczególnych grup wiekowych, opracowane w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej.