DOŁĄCZ NA FACEBOOKU

SOBOTA 20 września 2014

Sobota godz. 10.00 – start  ”FOTOMARATONU ŚWIDNICKIEGO 2014”

miejsce: Galeria 44, Rynek 44

Regulamin Fotomaratonu 2014

12 GODZIN! 12 FOTOGRAFII!
DZIAŁ I
FOTOGRAFIA ANALOGOWA
Warunki uczestnictwa:
1. W Fotomaratonie może wziąć udział każdy fotografujący aparatem analogowym. Początek konkursu 20 września 2014 r. (godz.9.30)
2. zadanie polega na realizacji w ciągu 12 godzin 24 zdjęć na zadanych 12 tematów fotograficznych (po 2 zdjęcia na jeden temat).
3. liczy się kreatywność, indywidualny sposób patrzenia na otaczający nas świat i wytrwanie do końca Fotomaratonu
4. meldujesz się osobiście w biurze Fotomaratonu, Galeria 44 – Rynek 44 w dniu 20 września od godziny 9.00
5. otrzymujesz jeden 24 kartkowy film o czułości 200 asa
6. o godzinach: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 otrzymujesz po dwa tematy fotograficzne
7. na każdy temat wykonujesz 2 zdjęcia
8. kolejność realizacji tematów obowiązkowa.

DZIAŁ II
FOTOGRAFIA CYFROWA
Warunki uczestnictwa:
1. w Fotomaratonie może wziąć udział każdy fotografujący aparatem cyfrowym,
2. początek konkursu 20 września 2012 r. (godz.9.30)
3. zadanie polega na realizacji w ciągu 12 godzin 12 zadanych tematów fotograficznych,
4. liczy się kreatywność, indywidualny sposób patrzenia na otaczający świat i wytrwanie do końca Fotomaratonu
9. meldujesz się osobiście w biurze Fotomaratonu, Galeria 44 – Rynek 44 w dniu 20 września o godz. 9.30
5. o godzinach 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 otrzymujesz po dwa tematy fotograficzne
6. na każdy temat realizujesz 1 zdjęcie (dopuszcza się możliwość obróbki komputerowej we własnym zakresie)
7. kolejność realizacji tematów obowiązkowa
8. zdjęcia muszą być zapisane na płycie CD w formie w formie JPG, którą otrzymasz od organizatorów, dopuszcza się możliwość obróbki komputerowej.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę 21.09.2014 r. o godz. 15.30 na płycie Rynku przed wejściem głównym do teatru.

Koszt uczestnictwa w Fotomaratonie wynosi 20 zł.

Dyskwalifikacja następuje w przypadku: nie stawienia się na określony czas w biurze Fotomaratonu, braku realizacji zadanych tematów lub ich realizacja niezgodna z ustaloną kolejnością.

Nagrody: I miejsce 1500 zł, II miejsce 1000 zł, III miejsce 500 zł (kwoty brutto).
JURY zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

Zdjęcia z wystawy pozostają w archiwum ŚOK, płyty i filmy mogą zostać autorom zwrócone po wyrażeniu na piśmie takiej prośby do dnia 15.12.2014 r.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zdjęć w celu reklamy wystawy.

Informacji na temat konkursu udziela Pani Irena Dębosz, tel. 508 168 793, mail: wystawa@galeria44.eu