Świdnicki Ośrodek Kultury upoważnia Pana Adriana Furmana, zatrudnionego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Świdnicy na stanowisku podinspektora do spraw osób niepełnosprawnych, do prowadzenia akcji promocyjnej zbierania darowizn dla Świdnickiego Ośrodka Kultury przeznaczonych na zakup platformy windowej dla osób niepełnosprawnych w Klubie Bolko w Świdnicy. Szacowany koszt platformy to około 30.000 zł.

Numer konta Świdnickiego Ośrodka Kultury do wpłat darowizn to 30 1240 1978 1111 0010 1491 0710 (Bank Pekao: Oddział prowadzący rachunek – Świdnica, I Oddział) – dopisek „platforma”.