Powrót
Archiwum

XXVII Fotomaraton

Data

15 Września 2018

XXVII FOTOMARATON ŚWIDNICKI – 15 września 2018 r
FOTOGRAFIA CYFROWA

NAGRODY PIENIĘŻNE – 5000 zł
oraz wiele innych nagród rzeczowych i niespodzianek

Warunki uczestnictwa:
W Fotomaratonie może wziąć udział każdy fotografujący aparatem cyfrowym. Początek konkursu 15 września 2018 r. (godz.10.00).
Zadanie polega na realizacji w ciągu 12 godzin 12 zadanych tematów fotograficznych.
Liczy się kreatywność, indywidualny sposób patrzenia na otaczający świat, wytrwanie do końca Fotomaratonu.
Meldujesz się osobiście w biurze Fotomaratonu, Klub “Bolko”, pl.Grunwaldzki 11, w dniu 15 września o godz.10.00.
O godzinach 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 otrzymujesz po dwa tematy fotograficzne; na każdy temat realizujesz 1 zdjęcie (dopuszcza się możliwość obróbki komputerowej we własnym zakresie); kolejność realizacji tematów obowiązkowa; zdjęcia muszą być zapisane na płycie CD w formie w formie JPG, którą otrzymasz od organizatorów, dopuszcza się możliwość obróbki komputerowej.
Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród oraz wystawa prac odbędzie się 16.09. 2018 r. o godz. 12.00 w Galerii Fotografii, Rynek 44.

Koszt uczestnictwa w Fotomaratonie wynosi 40 zł. Dyskwalifikacja następuje w przypadku: nie stawienia się na określony czas w biurze Fotomaratonu, braku realizacji zadanych tematów lub ich realizacja niezgodna z ustaloną kolejnością.

Przedłożone prace są równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz majątkowych do zdjęcia.

Autor oświadcza, że prawa osób trzecich zostały wyjaśnione, a autor prac posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 z późn. zmianami). Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) na potrzeby konkursu.
Zgłoszenia do udziału w Fotomaratonie przyjmuje Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica, tel. 74 851 56 57, 74/852 29 78, e-mail: sok@sok.com.pl

Nagrody:
I miejsce 3000 zł 
II miejsce 1500 zł 
III miejsce 500 zł
JURY zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
Zdjęcia z wystawy pozostają w archiwum ŚOK. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania zdjęć w celu reklamy wystawy.

WSZELKICH INFORMACJI UDZIELA ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY, RYNEK 43
TEL. 74 851 56 57 lub 74 852 29 78

Newsletter

Bądz zawsze na bieżąco, zapisz się do newslettera!

bilety na Festiwal Bachowski i Teatr na czasie już w sprzedażywięcej
+