Miło nam poinformować, że dostaliśmy zgodę Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy na utworzenie przy Świdnickim Ośrodku Kultury Sztabu 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dlatego też zapraszamy Wolontariuszy tradycyjnego wspólnego kwestowania, tym razem 10 stycznia 2016 r. Wysłaliśmy do świdnickich gimnazjów i szkół średnich zaproszenia z prośbą o pomoc, tj. sporządzenie listy osób kwestujących i dostarczenie jej wraz z oświadczeniem oraz zdjęciem wolontariusza do Świdnickiego Ośrodka Kultury najpóźniej do 20.11.2015 r. Na liście muszą znajdować się następujące dane:
– nazwa placówki, imię i nazwisko oraz telefon komórkowy opiekuna,
– imię i nazwisko kwestującego, adres zamieszkania, PESEL,
– numer telefonu domowego, komórkowego, komunikatorów internetowych osoby kwestującej.
Przypominamy, że kwestowanie podczas Finału to duża odpowiedzialność i dlatego też prosimy o zgłaszanie się osób niezawodnych, dla których bycie Wolontariuszem będzie wyróżnieniem. Sztab WOŚP mieści się w Świdnickim Ośrodku Kultury, Rynek 43, który czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00, tel. 74 851 56 54. Osoba koordynująca działania 24 Finału WOŚP z ramienia ŚOK – Mariusz Kozłowski (w zastępstwie Krzysztof Dix, Bożena Kuźma – zastępca dyrektora ŚOK).
Serdecznie dziękujemy i cieszymy się na współpracę.

Temat Finału: MIERZYMY WYSOKO!
Na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.

serduszko-wosp