Wiemy – okno jest czymś namacalnym i bezpośrednim. Ale też okno jest czymś granicznym. Możemy patrzeć przez okno z dwóch stron – możemy być przed ramą okna z zewnątrz i stać przed oknem wewnątrz. Patrzymy, obserwujemy i podglądamy. Kiedy to co widzimy zaczynamy komentować, interpretować i wartościować stajemy się uczestnikami pejzażu zaokiennego. Okno wyznacza, dzieli, ogranicza, ale też kusi obietnicą swobody i wolności, otwiera i zamyka granice pojęć i granice postrzegania rzeczywistości. Staje się progiem pomiędzy widzialnym i wyobrażonym, znanym i nieznanym, niemożliwym, obcym i wytłumaczonym.

Okno pozwala Stwarzać.

Ta sama rama umożliwia nam, a czasami wręcz każe przejrzeć się w oknie jak w lustrze.

Co do drzwi – zostawmy je lekko otwarte.

Damian Grodowski o sobie:

Pierwsze było malarstwo, choć ze studiami na PWSSP (obecnie ASP) we Wrocławiu skończyłem wcześniej niż wynikało to z przyjętego harmonogramu.
Forma, zagadnienia przestrzeni w mojej fotografii już jako samodzielnym medium biorą swój początek z moich pierwszych obserwacji i doświadczeń plastycznych, ale także fascynacji teatrem absurdu i groteską.
Obecnie te dwie dziedziny – malarstwo i fotografika pozostają dla mnie nawzajem uzupełniającymi się.
Tak jak w malarstwie staram się przełamać jego dwuwymiarowość na płaszczyźnie i konstruować zewnętrzną przestrzeń ekspresji, tak również w fotografice pracuję nad realizacjami, gdzie kadr przestaje być medium pozostający wyłącznie na papierze czy ekranie komputera. Widzę fotografie, które mogą być wywoływane i wyświetlane na różnych materiałach i które wchodzą w relacje z innymi formami i teksturami otoczenia. Razem z nimi, ale też z dźwiękiem czy ruchem organizują I zarządzają przestrzenią w której zaistniały.
Na wystawie OKNA w Galerii Fotografii w Świdnicy oprócz fotografii zobaczyć będzie można kilka moich form malarskich i figur przestrzennych.

W ostatnim roku moje „tradycyjne” prace pokazywane były na międzynarodowych konkursowych wystawach zbiorowych w Atenach (“Street Photography” Blank Wall Gallery), Poznaniu („Child” – XI Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej FIAP), i III Miedzynarodym Bienale „ Definicja Przestrzeni. Space Definition” w BWA Kielce.