Nawiązując do polskiej tradycji przygotowania palm wielkanocnych i święcenia ich w kościele Świdnicki Ośrodek Kultury po raz trzynasty zaprasza do wzięcia udziału w konkursie palm wielkanocnych.

WARUNKI KONKURSU

1. Wysokość palm:
I kategoria DUŻA PALMA – powyżej 1,5 m (uczestnicy instytucjonalni bez ograniczeń)
II kategoria MAŁA PALEMKA – do 50 cm (uczestnicy: oddziały przedszkolne)
2. Palmy winny być przystrojone gałązkami wierzbowymi, leszczynowymi lub sosnowymi. Palmę powinny zdobić suche zioła, kwiaty, kolorowe wstążki, itp.
3. W konkursie biorą udział palmy przygotowane przez daną klasę, szkołę. Na czubku palmy powinien widnieć emblemat instytucji np. szkoły, przedszkola, itp.
4. Organizator dopuszcza zgłoszenie 2 palm do każdej z kategorii przez 1 instytucję.
Termin przynoszenia palm do 19 marca do Świdnickiego Ośrodka Kultury, Rynek 43.
5. Rozstrzygnięcie konkursu i wernisaż palm nastąpi 20 marca o godz. 11.00 w holu teatru.
6. Organizator przewiduje nagrody finansowe i rzeczowe dla biorących udział w konkursie.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Robert Kukla tel. 506 859 759, mail: r.kukla@sok.com.pl