XV Dolnośląskie Kolędowanie Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia odbędzie się dnia 31 stycznia 2014 roku w Świdnicy. Jego organizatorami są: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ludomira Różyckiego w Świdnicy, Społeczna Szkoła Muzyczna II stopnia w Świdnicy i Świdnickie Towarzystwo Muzyczne, a współorganizatorami – Rada Rodziców PSM I st. w Świdnicy i Świdnicki Ośrodek Kultury.

XV Dolnośląskie Kolędowanie odbywa się pod patronatem merytorycznym Centrum Edukacji Artystycznej – Region Dolnośląski i stanowi formę doskonalenia zawodowego dla dyrygentów chórów szkół muzycznych I i II stopnia Regionu Dolnośląskiego. Udział chórów szkół muzycznych w Dolnośląskim Kolędowaniu jest obowiązkowy.

XV DOLNOŚLĄSKIE KOLĘDOWANIE, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie składało się z dwóch części:
1) otwartego przeglądu chórów, ocenianego przez jury – w Sali Teatralnej ŚOK,
2) wspólnego koncertu – w Katedrze Świdnickiej p.w. Św. Stanisława i Św. Wacława lub w Kościele p.w. NMP Królowej Polski w Świdnicy (miejsce koncertu jest w trakcie ustalania).

Ponadto przewidziane jest spotkanie kierowników chórów z jurorami, połączone z konferencją metodyczną dla kierowników chórów – ujętą w planie doskonalenia zawodowego nauczycieli.