Świdnicki Ośrodek Kultury zwraca się z zapytaniem o cenę na wykonanie plakietki informacyjnej samoprzylepnej – elementu promocji projektu realizowanego w ramach Działania nr 6.4. w Priorytecie nr VI Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 nr projektu RPDS.06.04.00-02-020/12 pt. „Rozwój wielokulturowej działalności i promocja turystyki lokalnej dzięki informatyzacji Świdnickiego Ośrodka Kultury”.

Zapytanie ofertowe poniżej kwoty 14 000 Euro.

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie plakietki informacyjnej samoprzylepnej – elementu promocji projektu realizowanego w ramach Działania nr 6.4. w Priorytecie nr VI Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 nr projektu RPDS.06.04.00-02-020/12 pt. „Rozwój wielokulturowej działalności i promocja turystyki lokalnej dzięki informatyzacji Świdnickiego Ośrodka Kultury”.

szczegóły w pliku PDF