Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza dzieci  wieku od 3-6 lat do udziału  w Festiwalu Piosenki Przedszkolnej
Termin Festiwalu :
21 i 22 maja 2013 – przesłuchania konkursowe – godz.9.30

28 maja 2013- Finał – godz.10.00
Miejsce: sala teatralna Świdnickiego Ośrodka, Kultury, Rynek 43

 Zasady Uczestnictwa :

1. Uczestników zgłaszać mogą przedszkola , szkoły ( Każda z w/w instytucji przygotowuje-max. 4 piosenki. Jedną piosenkę mogą śpiewać maksymalnie 2 osoby)

2. Uczestnicy mogą zgłaszać się również indywidualnie.

3. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę, formą i treścią odpowiadające grupie wiekowej.

4.. Zgłoszenie wykonawcy do udziału w Festiwalu następuje poprzez przyniesienie, przesłanie
karty zgłoszenia do dnia – 15 maja 2013 r. na adres :

Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58 – 100 Świdnica

lub h.szymanska@sok.com.pl

5. Wykonawcy mogą wykonywać piosenki z własnym akompaniamentem lub półplaybackiem.

6. Kwalifikacji uczestników dokona Jury po przesłuchaniach , które odbędą się 21 i 22 maja w sali teatralnej SOK,
7. Potwierdzenie o zakwalifikowaniu do Finału uczestnicy otrzymają telefonicznie.

Wszystkich informacji na temat Festiwalu udziela: Halina Szymańska , tel.: 748515653, 0748521337

KOLEJNOŚĆ PRZESŁUCHAŃ – DZIEŃ PIERWSZY

Festiwal Piosenki Przedszkolnej – pobierz: FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ.

Karta zgłoszenia – pobierz:KARTA ZGŁOSZENIA.

Protokół z przesłuchań – LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI DO GALI