Na zapowiedzi wydarzeń do marcowego numeru „074” czekamy do 18 lutego pod adresem 074@sok.com.pl

Czekamy również na chętnych do odpłatnego udostępniania zdjęć do naszego miesięcznika. Szczegóły również pod podanym wyżej mailem.

Tymczasem zapraszamy do lektury lutowego wydania „074” w wersji elektronicznej (poniżej) lub papierowej (punkty dystrybucji).